Wie zijn wij

Wij zijn de vereniging Spel-Ontspanning-Beweging (S.O.B. ’87). Ons doel is om spel en beweging aan te bieden aan mensen met chronische hart- en vaatstoornissen en mensen met diabetes.

De vereniging is in 1987 speciaal opgericht voor mensen die een chronische lichamelijke beperking hebben als gevolg van deze problemen.

Heb je advies gekregen om meer te gaan bewegen of vind je zelf dat wat meer beweging goed voor je is, kom dan eens bij ons kijken.

Lid worden van een reguliere vereniging is vaak een stap te ver. De vraag is vaak of het wel veilig en verantwoord is om zomaar te gaan bewegen of te gaan sporten en of het niet te veel vergt van het lichaam?

Samen sporten met lotgenoten op een zodanige manier dat iedereen dit op zijn/haar manier kan doen, dat het niet uitmaakt of het de ene keer wat beter of slechter gaat en dat gezelligheid een heel belangrijke rol speelt.

Onze vereniging is er dan ook op gericht om mensen op een verantwoorde manier te laten bewegen en sporten door de aanwezigheid van een tweetal professionele fysiotherapeuten die voortdurend  in de gaten houden of het met iedereen goed gaat.

Laat uw beperking niet uw belemmering worden!